I allt vi företar oss har vi kundens goda och behov för ögonen. Vi anpassar oss efter kundens önskemål och förutsättningar.

Vi vet hur bäst hantera test hos en kund som helt saknar testprocess och har en kravmassa som är bristfälligt
dokumenteradoch där kunden inte är van att dokumentera sina tester.

I den andra ytterligheten, hos en kund som har en välutvecklad och implementerad agil projektmetodik och
testprocess, fyller viperfekt de agila testrollerna likt kugghjul i en växellåda.

Vi kan analysera kundens mognad och utveckling inom test för att kunna ge för kunden betydelsefulla råd hur bäst
utveckla sig inom testområdet, utifrån dennes utgångsläge och ambitionsnivå.

Allt detta borgar för skapande av affärsnytta genom effektiv hantering av test.