Test är ett av huvudområdena när det gäller kvalitetssäkring av mjukvara med ett brett spektrum av aktiviteter, från granskning av programkod i en enskild modul till olika typer av tester på olika nivåer av kompletta system med hundratals komponenter.

 Vi erbjuder konsulttjänster inom hela området test, några av dem är

– Skapande och implementering av teststrategi och testplan
– Skapande och implementering av testprocess
– Ledning av testteam och testprojekt anpassat till kunden,
traditionellt ”vattenfall” eller agila metodiker
– Testanalys inklusive granskning av kravmassa och användningsfall
– Design av testfall och testflöden

Vi är specialiserade inom test och har lång erfarenhet inom området. Vi anpassar oss efter kundens mognad och utveckling inom test för att skapa maximal kundnytta. Självklart kan vi rådge kunden hur bäst utveckla sig inom testområdet utifrån kundens utgångsläge och ambitionsnivå.