UTVECKLING

Utveckling 2018-02-22T17:26:09+00:00

Utveckling för oss innebär skapande av funktionalitet som ger kundnytta.

Utöver det självklara att koda och jobba med relevanta ramverk, omfattar detta också testa sin kod, tolka kravdokumentation samt kommunicera med kravansvariga personer och teammedlemmar.

Vi bygger nu upp ett team av erfarna kreatörer inom Java för att erbjuda konsulttjänster inom området utveckling, några av dem är

-Design och implementering av funktionalitet i frontend
-Design och implementering av funktionalitet i backend
-Design och implementering av funktionalitet i fullstack
-Ledning av utvecklingsteam anpassat till kunden, traditionellt ”vattenfall” eller agila metodiker
-Analys inklusive granskning av kravmassa och användningsfall